Reģistrēties

REĢISTRĀCIJA APTURĒTADalībnieku saraksts

Dalībnieka atbildība
Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, starta numurus ir atļauts izņemt 30 minūtes pirms attiecīgā slēpojuma! Dalībniekiem, kuri reģistrējās uz vietas ,starta numurus jāizņem ne vēlāk kā 1,5 h pirms attiecīgā slēpojuma Numurs jāpiestiprina virs apģērba uz krūtīm un muguras, lai tas būtu skaidri redzams visā slēpojuma laikā. Izsniegtā speciālā laika mērīšanas un rezultāta noteikšanas ierīce (čips) jāpiestiprina pie labās kājas virs potītes. (Ja, tādus piemēro organizators) Pēc finiša nekavējoties čips jāatdod (to noņems slēpojumu apkalpojošie speciālisti). Par nenodotu čipu sods –22 EUR. Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jāaizpilda reģistrācijas anketa, kurā jānorāda pareizs personas kods un jāapliecina, ka tie ir precīzi un bez gramatikas kļūdām (uzrakstīti ar latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros sacensību nolikumu. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām. Atkritumi! Atkritumu konteineri sacensību laikā, pirms un pēc katras dzirdināšanas vietas ir izvietoti 10m attālumā no dzirdīšanas punkta. Lūdzu, atbrīvojieties no atkritumiem (dzērienu pudeles, gēla caurules uc.) nemest blakus protams, nemest tos mežā vai ceļa grāvī, kur tos ir grūti atrast tīrīšanas apkalpei pēc sacensībām. Aizliegts piegružot ārpus atkritumu novietnes vietām ! Organizatoriem un darbiniekiem ir tiesības diskvalificēt vai sodīt pārkāpējus. Diskvalifikācija var balstīt arī ar foto vai video ierakstu.

 

Vispārīgie noteikumi

1. Ja vienai personai kalendārā gada ietvaros balvu kopējā vērtība pārsniedz
142,28 EUR, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (24% apmērā) (likuma “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 9.panta
19.punkts). Nodokļu nomaksu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.
1.1 Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu
1.2 Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība).
1.3 Pēc pasākuma atbalstītāju lūguma visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
1.4 Sportists, kurš nav klāt oficiālajā apbalvošanas ceremonijā, zaudē savas tiesības uz balvu.
2. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Reģistrējoties, sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
3. Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods
1000 EUR.
3.1 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
3.2 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
3.3 Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic
10 dienas pirms sacensību sākuma.
3.4 Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
3.5 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
3.6 Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
3.7 Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski
15 min. laikā pēc sava brauciena beigām, iemaksājot 30 EUR informācijas teltī.
4.Dalības maksa pārcelšana un atcelšana
Dalībniekam ir tiesības nepiedalīties ”Apkārt Alaukstam” 2020 un pārcelt reģistrācijas maksu ”Apkārt Alaukstam” 2021:
4.1 Paziņojot par to organizatoram ne vēlāk kā līdz 18.01.2020 uzrakstot elektronisku iesniegumu brīvā formā un nosūtot to uz [email protected] ar norādi “Par dalības pārcelšanu”.
4.2 Iesniegums, kas tiks saņemts pēc 18.01.2020 netiks uzskatīts par spēkā esošu un iemaksātā dalības maksa netiks pārcelta reģistrācijai 2021.gada slēpošanas maratonam.
4.3 Ja maratons tiek atcelts sakarā ar (Force Majeure) vai sniega trūkuma dēļ, sacensību dalībnieka reģistrācijas pārcelšana un reģistrācijas maksas atgriešana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un tiesībām, kuras regulē organizators un kuras paredz, ka organizatoram ir tiesības iemaksāto reģistrācijas maksu izmantot dalībnieka izmaksu segšanai un apmaksai sacensību dienā.
4.5 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona pārcelšanu 120 stundas iepriekš.
4.5 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona atcelšanu 72 stundas iepriekš.
4.6 Pārcelšanas gadījumā : visa iemaksātā dalības maksa 100% tiek pārcelta uz citu slēpojuma noteikto datumu.
4.7 Atcelšanas gadījumā : 100 % no iemaksātās iemaksātās reģistrācijas maksas tiek pārceltas dalībai ‘’Apkārt Alaukstam’’ 2021
4.8 Ja dalībnieks nepiekrīt  4.7.punktam viņam ir iespēja saņemt 30% no iemaksātās dalības maksas nosūtot pieprasījumu brīvā formā uz [email protected] 10 dienas pēc nenotikušā maratona. 30% no dalības maksas tiks atgriezta 10 dienu laikā kopš saņemšanas brīža.
4.9 Par Force Majeure  tiek uzskatīts jebkurš neparedzams notikums, kuru organizatoram nav iespējams ietekmēt un kontrolēt, piemēram, laika apstākļi, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, (sniega) vētra, lietus gāzes vai jebkuru citas dabas katastrofas).
4.10 Ja puses nespēj panākt vienošanos, nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem LR tiesā.

5. Slēpojuma atcelšana;
5.1 Ja Slēpojums tiek atcelts sakarā ar (force majeure) vai sniega trūkuma dēļ, sacensību dalībnieka dalības maksa un atmaksas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un tiesībām kuras regulē organizators un kuras paredz, ka organizatoram ir tiesības saņemto dalības maksu izmantot reģistrētā dalībnieka izmaksu segšanai un apmaksai sacensību dienā.
5.2 Atcelšanas gadījumā – sniega trūkuma vai citu nepārvaramas varas dēļ, Sporta klubs Alauksts paziņo par sacensību atcelšanu 72 stundas iepriekš, 100% no iemaksātās dalības maksas,  tiks nodota nākamā gada slēpojuma ’’Apkārt Alaukstam’’ reģistrācijas apmaksai.
5.3 Dalībniekam automātiski tiek pārcelta dalības maksa 100% apmērā uz to pašu privātpersonu nākamā gada sacensībām, kas tiks izmantota, lai segtu dalības maksu.
5.4 Ja dalībnieks nevēlas izmantot minēto punktu saskaņā
5.3 punkta nosacījums- pārsūtīšanas iespējas un vēlas, lai tiktu atmaksāta dalības maksa 30% apmērā, viņa / viņas pienākums ir uzrakstīt iesniegumu Sporta klubam Alauksts paredzamo atmaksas gaitu
10. dienas pēc anulēto pasākuma datuma. Tas jādara uz e-pastu ([email protected])
5.6 Force majeure tiek uzskatīta jebkurš neparedzams notikums, ko organizatoram nav iespējas kontrolēt. Organizators nevar mainīt savu laiku vai veidu, kontrolēt to vai pārtraukt to un noliegt (piemēram, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, (sniega) vētra, lietus gāzes vai jebkuru citas dabas katastrofas).
5.7 Ja puses nespēj panākt vienošanos, ka nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tiesā.
5.8 Pārreģistrācijas izmaiņas ar dalībnieka personas vai katrai Sacensību distancei
10 dienas pirms sacensību sākuma, vārds un distances izmaiņas. Pārreģistrācija notiek sacensībām ar rakstisku pieteikumu ([email protected]) Pārreģistrācija maksā
10 € + starpība starp dalības maksām.
5.9 Dalībnieki- piesakoties ar viltotu vārdu tiek diskvalificēts. Gadījumā, ja pazaudētu starta numuru, jāsamaksā
10 € par nomaiņu.
6.Starta materiālu izdale notiek: * Sacensību centrā Sacensību dienā reģistrācija starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī, katrai distancei beidzas
1,5 h pirms starta.
6.1 Laika uzskaite tiek veikta ar elektronisko vai ar laika mikroshēmas, kas ir pareizi piestiprināts pie labās potītes (līdz 20 cm no zemes), no sākuma līdz beigām. Pēc iziešanas finiša koridoru, atdodiet čipu organizatoram. Nozaudēšanas gadījumā mikroshēmu, lūdzam nekavējoties informēt sacensību biroju. Gadījumā, atsakoties no starta slēpojumā, čips ir jāatdod sacensību ofisā. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par čipu no brīža tiek izsniegts līdz tas ir nodots finišam. Nozaudēšanas gadījumā vai neatgriežas mikroshēma, soda 30 €.
6.2 Lai iegūtu rezultātu, jūsu dalībnieka numuram jābūt redzamiem no priekšas visu distances laiku.
6.3 Neoficiālie rezultāti tiks pastāvīgi atjaunināti uz info dēļa finiša zonā un internetā mājas lapā www.wordpress-228669-975533.cloudwaysapps.com . Oficiālie rezultāti tiks ievietoti līdz 2020/02/04 ,līdz plkst.17:00
 interneta vietnē www.alauksts.lv
6.4 Jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Autostāvvieta un apstāšanās zonas atļauta auto novietošana atbilstoši, tā lai var izbraukt/ iebrukt citi auto vadītāji un viņu transporta līdzekļi.
6.5 Medicīnisko palīdzību nodrošina Vecpiebalgas doktorāts sadarbībā ātrās palīdzības dienestu. Ja redzat kādu nepatikšanas uz ceļa, lūdzu, mēģiniet palīdzēt un informējiet sacensību organizatorus vai zvaniet
112!
6.6 Top trīs komandas no klubiem kompāniju kopvērtējumā tiek apbalvoti. Būs arī loterijas balvas un kausi visu vecumu uzvarētājiem. Šīs balvas tiks izsniegta, balstoties uz rezultātiem.
6.7 Protesta iesniegšanas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz konkurentiem, kas piedalās saskaņā ar FIS noteikumiem (393. punkts).
6.8 Visi protesti, kas saistīti ar organizāciju, tiks atrisināti sacensību žūrija:

1. Galvenais sacensību tiesnesis ,2. Sacensību (delegāts) 3. Apkārt Alaukstam sacensību direktors.

Citus neparedzētos gadījumus vērtē organizatoru komiteja.
Ar cieņu, Uvis Avens+371 22013324