NOLIKUMS

Distanču slēpošanas maratona ,Apkārt Alaukstam 2020 ,nolikumā reglamentēta maratona norise. Tajā ir atrunāta reģistrēšanās, dalības atcelšanas, laika kontroles, apbalvošanas un rezultātu publicēšanas kārtība, tajā skaitā dalībnieku atbildība piedaloties sacensībās.

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

 

 

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Popularizēt slēpošanu, kā ziemas atpūtas un sporta veidu visai ģimenei.

1.2 Paaugstināt Latvijas distanču slēpotāju meistarības līmeni. Saglabāt mantojumu un turpināt distanču slēpošanas maratona Apkārt Alaukstam tradīcijas.

1.3 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

1.4 Palielināt tūristu skaitu Latvijā.

 1. Organizatori

2.1 Distanču slēpošanas maratonu Apkārt Alaukstam organizē Sporta Klubs Alauksts, reģistrācijas numurs LV40008108605, tālr. +371 22013324,  www.alauksts.lv

2.2 Slēpošanas maratona ‘’Apkārt Alaukstam’’ 2020 lieldraugs– Latvijas Valsts Meži.

2.3 2020. gada 1. februārī- Apkārt Alaukstam SLĒPOŠANAS maratons  44 KM (slidsolis)  (Distance 2x ap ezeru)

2.4 2020. gada 1. februārī- Apkārt Alaukstam Tautas slēpojums (slidsolis) 22 KM iesaka – 

2.5 2020. gada 1. februārī- Apkārt Alaukstam Veselības slēpojums (slidsolis ) 7KM iesaka – 

2.6 2020. gada 1. februārī- Apkārt Alaukstam Bērnu slēpojums (Slidsolis) līdz 7 KM iesaka – INBOX

2.7 Apkārt Alaukstam tiek organizēts pēc Internacionālās Slēpošanas federācijas (FIS) noteikumiem.

3. Laiks un vieta

3.1 Distanču slēpošanas maratons ” Apkārt Alaukstam”  notiek 2020 gada 1. februārī.

3.2 Starta/finiša zona atrodas Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, Latvijā, Alauksta ezera krastā.

 1. Programma  2020. gada 1. februārī-

7:30 – Sākas dalībnieku reģistrācija Bērnu/Veselības/Tautas slēpojumam un  numuru izņemšana

9:00 – Noslēdzas reģistrācija 44 Km maratonam 

10:00Starts SLĒPOŠANAS maratonam /44KM

11:00 – Starts INBOX Bērnu slēpojumam  līdz -500m/1KM

11:45 – Finišs INBOX Bērnu slēpojumam līdz -500m/1KM

12:30 – Bērnu distances uzvarētāju apbalvošana

12:00 – Noslēdzas reģistrācija bērnu slēpojumam – 7 KM/  Veselības slēpojumam 7 KM un Tautas slēpojumam 22 KM

13:00 – Starts bērnu slēpojumam – 7 KM/ Veselības slēpojumam 7 KM un Tautas slēpojumam 22 KM

13:30 – 16:00– Finišs bērnu slēpojumam – 7 KM/ Veselības slēpojumam 7 KM/  Tautas slēpojumam 22 KM/ SLĒPOŠANAS Maratonam 44KM

16:00 – Apbalvošana – bērnu slēpojumam – 7 KM/  Veselības slēpojumam 7 KM /Tautas slēpojumam 22 KM un SLĒPOŠANAS maratonam 44km uzvarētāju apbalvošana un loterija.

 1. Reģistrācijas kārtība

5.1 Iepriekšējā reģistrācija sacensībām atvērta līdz 2020. gada 27.JANVĀRIM plkst. 24:00:

Oficiālajā mājas lapā www.alauksts.lv, apmaksu veicot ar maksājuma karti (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro)

5.2 Reģistrācija sacensību dienā:

5.3 Sacensību dienā reģistrācija notiek starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī.

5.4 Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta.

5.5 Dalībniekiem ir iespēja reģistrēties komandās:

5.6  Tautas maratons 22 KM:

   • komandā drīkst pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku;

    • komandas rezultātu veido 3 labāko dalībnieku izcīnītā vieta slēpojuma; kopvērtējumā;

    • tiek vērtēti arī komandas dalībnieku individuālie rezultāti;

    • komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas;

    • nav ierobežota dalībnieku pilsonība;

    • komandu kopvērtējums netiek izdalīts vīriešiem un sievietēm atsevišķi.

5.7 Uzņēmumiem un komandām iespējams veikt apmaksu ar pārskaitījumu, nosūtot aizpildītu pieteikuma formu un uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu info@alauksts.lv Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā 5 dienas pirms slēpošanas maratona sākuma.

5.8 Dalībniekam ir tiesības mainīt reģistrēto distanci vai personas datus 10 dienas pirms slēpošanas maratona, nosūtot izmaiņu pieprasījumu uz epastu info@alauksts.lv un iemaksājot 10 pārreģistrācijas maksu, kā arī piemaksājot starpību, ja tāda radusies, par distanču maiņu.

5.9 Starta numura nozaudēšanas gadījumā, jāiemaksā 10 par jauna izsniegšanu.

5.10 Slēpotājiem, kuriem ir ielūguma karte, reģistrējoties tā jānorāda.

6. Distances

6.1 Veselības slēpojums 7 KM:

-Starts 13.10.

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trase izvietots 1 dzirdināšanas un barošanas punkts.

-Distances veikšanas laika limits 2 stundas.

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

6.2  Tautas maratons 22 KM:

-Starts 13:00.

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trasē izvietoti dzirdināšanas un ēdināšanas punkti.

-Distances veikšanas laika limits 3 stundas.

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

6.3 Bērnu slēpojums

– Starts 11:00

-Notiek sacensību starta/finiša zonā.

6.4 SLĒPOŠANAS maratons 44KM:

-Starts 10:00.

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trasē izvietoti dzirdināšanas un ēdināšanas punkti.

-Distances veikšanas laika limits 6 stundas.

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

7.Reģistrācijas maksa

7.1 Lai reģistrētos Apkārt Alaukstam 2020, dalībniekam jāveic reģistrācijas maksa:

Dalības maksa www.alauksts.lv

7.1 INBOX Bērnu slēpojums

 • līdz 31.12.2019 = 4 EUR   
 • no 01.01.2020-27.01.2020 = 5 EUR  
 • Sacensību dienā= 10 EUR   

7.2 Veselības slēpojums 7KM  

 • līdz 31.12.2019= 8 EUR
 • no 01.01.2020- 27.01.2020 = 10 EUR
 • sacensību dienā = 15 EUR

7.3  Tautas slēpojums (no 19.g.v)

 • līdz 31.12.2019= 10 EUR
 • no 01.01.2020- 27.01.2020 = 15 EUR
 • sacensību dienā =20 EUR

7.3.1 dalības maksa (līdz 18.g.v. ieskaitot)

 • līdz 31.12.2019= 5 EUR
 • no 01.01.2020- 27.01.2020 =10 EUR
 • sacensību dienā =15 EUR

7.3.2 Slēpošanas maratons  (no 18.g.v)

 • līdz 31.12.2019= 15 EUR
 • no 01.01.2020- 27.01.2020 = 20 EUR
 • sacensību dienā reģistrācija nav pieejama

7.4 V I P Premium – 50 EUR (līdz 18.01.2020)

7.5 ĢIMENES PAKA 2 personas pieaugušie un 3 bērni (izņemot  44km distance)

 • līdz 27.01.2020 = 30EUR
 • Sacensību dienā= 40 EUR

* Ģimenes pakā ietilpst 2 pieaugušās personas + 3 bērni , var reģistrēt dalību bērnu slēpojumā, VESELĪBAS vai  tautas slepojumā !

8. Reģistrācijas maksā iekļauts:

-tējas un uzkodu punkti distancē un pēc finiša;

-nomarķētas un sagatavotas trases;

-neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā;

-personisko mantu uzglabāšana sacensību vietā;

-dalībnieka numurs;

-autostāvvieta;

-izklaide maratona laikā;

-rezultātu nodrošināšana;

-balvas uzvarētājiem;

-balvas loterijā;

– fotogrāfijas un video www.alauksts.lv;

9. Dalībniekiem līdz 18.01.2020 iespējams iegādāties VIP Premium dalībnieka paketi:

-Personalizēts VIP dalībnieka numurs – ar savu vārdu, uzvārdu vai komandas nosaukumu;

-VIP autostāvvieta;

-Pēdējā brīža VIP numura izņemšana – ārpus rindas VIP reģistrācijas teltī un iespēja startā ierasties 15 min pirms maratona sākuma;

– Pusdienas bufetē;

-VIP maratona koridors (Nr.2.);

-VIP apsargāta mantu glabātuve;

10. Ja distanču slēpošanas maratons tiek atceltas nepārvaramās varas (nepietiekams sniega daudzums, gaisa temperatūra pārsniedz pieļaujamo normu) dēļ, tad dalības maksa tiek pārcelta reģistrācijai nākamā gada slēpošanas maratonā ’’ Apkārt Alaukstam’’ 2021.

11. Dalības pārcelšana

11.1 Dalībniekam ir tiesības nepiedalīties Alauksts 2020 un pārcelt reģistrācijas maksu uz ”Apkārt Alaukstam” 2021:

11.2 Paziņojot par to organizatoram ne vēlāk kā līdz 18.01.2020, uzrakstot elektronisku iesniegumu brīvā formā un nosūtot to uz info@alauksts.lv ar norādi “Par dalības pārcelšanu”.

11.3 Iesniegums, kas tiks saņemts pēc 18.01.2020 netiks uzskatīts par spēkā esošu un iemaksātā dalības maksa netiks pārcelta reģistrācijai 2021. gada slēpošanas maratonam.

12. Slēpošanas maratona atcelšana

12.1 Ja maratons tiek atcelts sakarā ar (Force Majeure) vai sniega trūkuma dēļ, sacensību dalībnieka reģistrācijas pārcelšana un reģistrācijas maksas atgriešana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un tiesībām, kuras regulē organizators un kuras paredz, ka organizatoram ir tiesības iemaksāto reģistrācijas maksu izmantot dalībnieka izmaksu segšanai un apmaksai sacensību dienā.

12.2 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona pārcelšanu 120 stundas iepriekš.

12.3 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona atcelšanu 72 stundas iepriekš.

12.4 Pārcelšanas gadījumā : visa iemaksātā dalības maksa 100% tiek pārcelta uz citu slēpojuma noteikto datumu.

12.5 Atcelšanas gadījumā : 100 % no iemaksātās iemaksātās reģistrācijas maksas tiek pārceltas dalībai ‘’Apkārt Alaukstam’’ 2021

12.6 Ja dalībnieks nepiekrīt punktam 12.4., viņam ir iespēja saņemt 30% no iemaksātās dalības maksas nosūtot pieprasījumu brīvā formā uz info@alauksts.lv 10 dienas pēc nenotikušā maratona. 30% no dalības maksas tiks atgriezta 10 dienu laikā kopš saņemšanas brīža.

12.7 Par Force Majeure  tiek uzskatīts jebkurš neparedzams notikums, kuru organizatoram nav iespējams ietekmēt un kontrolēt, piemēram, laika apstākļi, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, (sniega) vētra, lietus gāzes vai jebkuru citas dabas katastrofas).

12.8 Ja puses nespēj panākt vienošanos, nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem LR tiesā.

13.Dalībnieka atbildība

13.1 Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, starta numuri ir jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms distances starta.

13.2 Dalībniekiem, kuri reģistrējas sacensību dienā uz vietas, starta numurus jāizņem ne vēlāk kā  1,5 h pirms distances starta.

13.3 Numurs jāpiestiprina virs apģērba uz krūtīm , lai tas būtu skaidri saskatāms visā distances garumā.

13.4 Izsniegtā speciālā laika mērīšanas un rezultāta noteikšanas ierīces čips (ja, tādus piemēro organizators), jāpiestiprina pie labās kājas virs potītes.

13.5 Pēc finiša nekavējoties čips jānodod (to noņems slēpojumu apkalpojošie speciālisti). Par nenodotu čipu tiek piemērots sods 22 apmērā.

13.6 Organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas dodas distancē bez reģistrācijas un par kuriem nav saņemta organizatoru piekrišanu.

13.7 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

13.8 Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jānorāda nepieciešamie dati, tajā skaistā pareizs personas kods, adrese, dzimšanas datiu un jāapliecina, ka tie ir precīzi un bez gramatikas kļūdām (uzrakstīti ar latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.

13.9 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai un ka ievēros sacensību nolikumu.

13.10 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

13.11 Atkritumi jāmet tiem paredzētajās vietās. Aizliegts piegružot apkārtējo vidi un mest atkritumus ārpus atkritumu novietnes vietām. Atkritumu konteineri distancēs ir izvietoti 10 m attālumā pirms un pēc katras dzirdināšanas vietas. Lūdzam ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi un, atbrīvojieties no atkritumiem (dzērienu pudeles, gēla caurules uc.), tos nemest mežā vaigrāvī, kur tos tīrīšanas apkalpei pēc maratona ir grūti atrast.

14.Starta vietu ieņemšana

14.1 Sacensību dalībnieku numuri tiek izsniegti ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus.

14.2 Vietas koridoros tiek piešķirtas ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus.

14.3 Koridorā Nr. 2. vietas ieņem organizatoru uzaicinātie dalībnieki.

14.4 Bērnu distancē dalībnieki vietas starta koridoros ieņem balstoties pēc dzimšanas gada.

14.5 Ja dalībnieks reģistrāciju veic uz vietas, tad vieta koridorā netiek piešķirta ņemot vērā iepriekšējā gada rezultāta.

14.6 Koridors pēc dalībnieku starta numuriem:

  1. 10

  2. 1-100

  3. 101-200

  4. 201-300

  5. 301-500

  6. 501- 700

  7. 701- 1000

  8. 1001-1500

  9. 1501-4000

  10. 4001-4300

  11. 4301-4600

  12. 4600-
  13.  

15. Aktivitātes maratona laikā

   • izbraukuma tirdzniecība;

   • atraktīvs pasākuma vadītājs;

   • vērtīgas balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;

   • svinīgā apbalvošanas ceremonija;

   • dalībnieku mantu glabātava;

   • slēpošanas inventāra sagatavošana;

   • operatīva informācija par slēpojuma norisi un rezultātu tablo;

   • darbosies slēpju noma.

16. Vecuma grupas

Bērnu maratons:

JZ01 2015 g. un jaunāki- 500m

 JM01  2015. g. un jaunākas – 500m


JZ0 2013. -2014 g.v. – 500m

 JM0 2013. -2014.g.v. – 500m


JZ1 2011 – 2012 g.v.- 500m

JM1 2011 – 2012 g.v. – 500m


JZ2 2009 – 2010 g.v.-1 KM

JM2 2009 – 2010 g.v. – 1 KM


JZ3 2007 – 2008 g.v. -1 KM

JM3 2007 – 2008 g.v – 1 KM


JZ4 2005 – 2006 g.v.- 7 KM       

JM4 2005 – 2006 g.v – 7 KM


JZ17 2003 – 2004 g.v. – 7 KM

JM17 2003 – 2004 g.v. – 7 KM  

(STARTS – pl. 13:00 – Veselības maratonam 7 KM un  Tautas maratonam 22 KM)

Tautas maratons 22 KM:

Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikumu.

            TS SIEVIETES ( 5 vecuma grupas)   TM VĪRIEŠI (6 vecuma grupas)

TS18 2002.- un jaunākas (18- g.j.)     

TV18 2002- un jaunāki (18- g.j.)


TS30 1981-2001 dzimšanas gads  (19-39 g.)  

TV30 1981-2001 dzimšanas gads  19-39 g.)


TS45 1965-1980 dzimšanas gads  (40-55 g.)

  TV45 1965-1980  dzimšanas gads  (40-55 g.)


TS60 1956-1964 dzimšanas gads (56-64g.)

TV60 1956-1964  dzimšanas gads (56-64.)


            TS65 1955- dzimšanas gads un vecākas (65+ g.v.)

 TV65 1950-1955 dzimšanas gads  (65-70.)


 TV70 1949 un vecāki dzimšanas gadi (70+ g.v.)

 

Vecuma limits: visi slēpotāji, kas dzimuši agrāk par 2002. gadu. Izņēmumi ir bērni:

 • kas saņēmuši trenera atļauju;

 • par kuriem pilnu atbildību uzņemas vecāki.

17. Veselības maratona 7 KM distancē netiek izdalītas vecuma grupas

18. Balvas un to saņemšana

– Katras distances finišā pirmajiem trīs finišējušiem tiks pasniegti ziedi.

19. Balvas Veselības maratona 7 KM distancē

Stilīgākais Alauksta Slēpotājs 2020 – balva slēpotājam ar atraktīvāko kostīmu, attieksmi, atraktivitāti un izpildījumu

– Piemiņas medaļas katram slēpotājam.

-Apbalvotas pirmās trīs vietas sieviešu/vīriešu klasē.

20. Balvas  Tautas slēpojuma 22 KM distancē:

20.1 Dalībnieki, kuri distanču slēpošanas maratonā Apkārt Alaukstam piedalās 10., 15., 20. un 25. reizi saņempiemiņas medaļas.

20.2 Kopvērtējuma uzvarētāji sieviešu un vīriešu klasē 

20.3 Katras vecuma grupas 1. vieta – balva un kauss

20.4 Katras vecuma grupas 2. un 3. vieta – piemiņas balva

20.5 Ātrākā Alauksta Komanda 2020 – balva komandai, kuru rezultātu veido trīs ātrāko dalībnieku individuālie rezultāti (komandā jābūt vismaz 3 dalībniekiem)

21. SLĒPOŠANAS maratona 44 km distancē:

MS30 1981-2001 dzimšanas gads  (19-39 g.)

MV30 1981-2001 dzimšanas gads  19-39 g.)


MS45 1965-1980 dzimšanas gads  (40-55 g.)

MV45 1965-1980  dzimšanas gads  (40-55 g.)


MS60 1964 dzimšanas gads un vecākas (56+ g.v.)

MV60 1964 dzimšanas gads un vecāki (56+ g.v.)

21.1 Katras vecuma grupas 1. vieta – balva un kauss

21.2 Katras vecuma grupas 2. un 3. vieta – piemiņas balva un kauss

21.3 Ātrākā maratona Komanda 2020 – balva komandai, kuru rezultātu veido trīs ātrāko dalībnieku individuālie rezultāti (komandā jābūt vismaz 3 dalībniekiem) 

23.piemiņas medaļas un balvas tiek izsniegtas vienīgi apbalvošanas laikā.

23.1Ja dalībnieks nepiedalās apbalvošanā, tad piemiņas balvas  netiek izsniegtas.

24. Vispārējie noteikumi

24.1 Ja vienai personai kalendārā gada ietvaros balvu kopējā vērtība pārsniedz 142,28 Eur, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (24% apmērā) (likuma “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 9.panta 19. punkts). Nodokļu nomaksu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.

24.2Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

24.3Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība).

24.4 Naudas balvas un piemiņas medaļas tiek izsniegtas vienīgi apbalvošanas laikā. Ja dalībnieks nepiedalās apbalvošanā, tad piemiņas balvas un naudas balvas viņam netiek izsniegtas.

24.5 Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.

24.6 Reģistrējoties, sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

24.7Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

24.8 Ja dalībnieks reģistrējoties norāda viltotus vai neprecīzus personas datus, tiek piemērota diskvalifikācija.

24.9 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

24.10 Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 1000 EUR.

24.11 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

24.12 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

24.13 Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.

24.14 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.

24.15 Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

24.16 Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min laikā pēc finiša, iemaksājot 30 EUR informācijas teltī.

24.17 Starta materiālu izdale notiek: Maratona centrā Maratona dienā reģistrācija starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī, katrai distancei beidzas 1,5 h pirms starta.

24.18 Laika uzskaite tiek veikta ar elektronisko vai ar laika mikroshēmas, kas ir pareizi piestiprināts pie kreisās potītes (līdz 20 cm no zemes), no sākuma līdz beigām. Pēc finiša čips ir jānodod organizatoriem. Čipa nozaudēšanas gadījumā, lūdzam nekavējoties informēt sacensību biroju. Gadījumā, atsakoties no starta slēpojumā, čips ir jāatdod sacensību ofisā. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par čipu no brīža tiek izsniegts līdz tas ir nodots finišam. Nozaudēšanas gadījumā vai neatgriežas mikroshēma, soda 30 .

24.19Lai nodrošinātu rezultātu, dalībnieka numuram jābūt skaidri saskatāmam visu distances laiku.

24.20 Provizatoriskie rezultāti tiks regulāri atjaunināti info dēlī finiša zonā un internetā mājas lapā alauksts.lv .Oficiālie rezultāti tiks publicēti 4.02.2020 plkst 17:00 www.alauksts.lv.

24.21 Dalībniekam jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Auto novietošana un apstāšanās atļauta netraucējot citiem transporta līdzekļiem.

24.22 Medicīnisko palīdzību nodrošina Vecpiebalgas doktorāts sadarbībā ar Ātrās Palīdzības dienestu. Ja pamaniet dalībnieku, kuram nepieciešama palīdzība, mēģiniet palīdzēt un informējiet sacensību organizatorus vai zvaniet 112.

24.23Protesta iesniegšanas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz konkurentiem, kas piedalās saskaņā ar FIS noteikumiem (393. punkts).

24.24 Visi protesti, kas saistīti ar organizāciju, risina sacensību žūrija: (1) Galvenais sacensību tiesnesis, (2) Sacensību delegāts, (3) Apkārt Alaukstam sacensību direktors. Citus neparedzētos gadījumus vērtē organizatoru komiteja.

25. Informācija par maratonu

25.1 Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par Apkārt Alaukstam norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.alauksts.lv.

25.2 Par aktualitātēmun izmaiņām plānotajā pasākuma norisē organizatori iespēju robežās informē ar publisku paziņojumu palīdzību, nosūtot to mediju pārstāvjiem, publicējot attiecīgo informāciju savu sociālo tīklu kontos, kā arī nosūtot elektronisku paziņojumu visiem 2020.gada reģistrētajiem dalībniekiem.

26. Izmaiņas sacensību nolikumā

26.1 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību.

26.2 Papildus informācija: WWW.ALAUKSTS.LV  vai pa tālruni +371 22013324 (Uvis Avens), elektroniski info@alauksts.lv

Organizē: 

Nosaukums: ALAUKSTS SPORTA KLUBS

Reģ. Nr. LV40008108605

Norēķinu konts: LVL LV26HABA0551016006877

Banka: AS SWEDBANKA SWIFT:HABALV22

E-pasts: info@wordpress-228669-975533.cloudwaysapps.com

Mob:+371 22 01 33 24

Atbalsta: 

  Vecpiebalgas novada pašvaldība