NOLIKUMS

Euroloppet Champion Races ‘’Apkārt Alaukstam’’  2024 ,nolikumā reglamentēta maratona norise. Tajā ir atrunāta reģistrēšanās, dalības atcelšanas, laika kontroles, apbalvošanas un rezultātu publicēšanas kārtība, tajā skaitā dalībnieku atbildība piedaloties sacensībās.

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Starptautiskā slēpošanas maratona

 1. Mērķis un uzdevumi

1.1 Popularizēt slēpošanu, kā ziemas atpūtas un sporta veidu visai ģimenei.

1.2 Paaugstināt Latvijas distanču slēpotāju meistarības līmeni. Saglabāt mantojumu un turpināt distanču slēpošanas maratona ”Apkārt Alaukstam” tradīcijas.

1.3 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

1.4 Palielināt tūristu skaitu Latvijā.

2.Organizatori

2.1 Distanču slēpošanas maratonu Apkārt Alaukstam organizē Sporta Klubs Alauksts, reģistrācijas numurs LV40008108605, tālr. +371 22013324,  www.alauksts.lv

2.2 Slēpošanas maratons ‘’Apkārt Alaukstam’’ 2024

2.3 2024. gada 24.februārī- Apkārt Alaukstam SLĒPOŠANAS maratons  44 KM (slidsolis)  (Distance 2x ap ezeru)

2.4 2024. gada 24.februārī- Apkārt Alaukstam Tautas slēpojums (slidsolis) līdz 22 KM 

2.5 2024. gada 24.februārī- Apkārt Alaukstam Bērnu slēpojums (slidsolis) līdz 7 KM 

2.6 2024. gada 24.februārī- Apkārt Alaukstam Veselības slēpojums (slidsolis ) līdz 7KM 

2.7 Apkārt Alaukstam tiek organizēts pēc Internacionālās Slēpošanas federācijas (FIS) noteikumiem.

3. Laiks un vieta

3.1 Distanču slēpošanas maratons ” Apkārt Alaukstam”  notiek 2024. gada 24.februārī.

3.2 Starta/finiša zona atrodas Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, Latvijā, Alauksta ezera krastā.

4.Programma  2024. gada 24.februārī.

8:00 Sākas dalībnieku numuru izņemšana Veselības slēpojumam 7km un jauniešu slēpojumam vecuma grupās (JZ4 2009 – 2010 g.v.- 7 KM : JM4 2009 – 2010 g.v – 7 KM: JZ17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM: JM17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM ) 

9:30 – Noslēdzas numuru  izņemšana 7KM distancei

9:30 – Sākas numuru izņemšana bērnu slēpojumam 500m-1 KM

10:10 – Starts Veselības 7KM slēpojumam un jauniešu slēpojumam vecuma grupās(JZ4 2009 – 2010 g.v.- 7 KM : JM4 2009 – 2010 g.v – 7 KM: JZ17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM: JM17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM ) 

10:30 – Noslēdzas reģistrācija Bērnu slēpojumam  500m-1 KM

10:30 – Sākas numuru izņemšana tautas 22km un 44km maratonam

11:00 – Starts Bērnu slēpojumam no 500m-1KM

12:30 – Noslēdzas numuru izņemšana 22 km un 44km distancēm

12:30 – Bērnu distances ,Veselības 7KM  uzvarētāju apbalvošana

13:00- Starts Tautas slēpojumam 22KM un 44KM maratonam

16:00 -16:30 -Apbalvošana Tautas slēpojums 22km  un 44KM distancei

5. Reģistrācijas kārtība

5.1 Iepriekšējā reģistrācija sacensībām atvērta līdz 2024. gada 21.FEBRUĀRIM plkst. 24:00

Oficiālajā mājas lapā www.alauksts.lv  apmaksu veicot ar maksājuma karti (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro).

5.2 Reģistrācija sacensību dienā:

5.3 Sacensību dienā reģistrācija notiek starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī.

5.4 Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 pirms starta.

5.5 Dalībniekiem ir iespēja reģistrēties komandās:

5.6 Tautas slēpojums 22 KM un 44KM maratons :

   1. komandā drīkst pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku;
    • komandas rezultātu veido 3 labāko dalībnieku izcīnītā vieta slēpojuma kopvērtējumā;
    • tiek vērtēti arī komandas dalībnieku individuālie rezultāti;
    • komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas;
    • nav ierobežota dalībnieku pilsonība;
    • komandu kopvērtējums netiek izdalīts vīriešiem un sievietēm atsevišķi.

5.7 Uzņēmumiem un komandām iespējams veikt apmaksu ar pārskaitījumu, nosūtot aizpildītu pieteikuma formu un uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu [email protected] Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā 5 dienas pirms slēpošanas maratona sākuma.

5.8 Dalībniekam ir tiesības mainīt reģistrēto distanci vai personas datus 10 dienas pirms slēpošanas maratona, nosūtot izmaiņu pieprasījumu uz epastu [email protected] un iemaksājot 10 € pārreģistrācijas maksu, kā arī piemaksājot starpību, ja tāda radusies, par distanču maiņu.

5.9 Starta numura nozaudēšanas gadījumā, jāiemaksā 10 € par jauna izsniegšanu.

5.10 Slēpotājiem, kuriem ir ielūguma karte, reģistrējoties tā jānorāda.

6. Distances

6.1 Veselības slēpojums 7 KM :

-Starts 10.10. 

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trase izvietots 1 dzirdināšanas 

-Distances veikšanas laika limits  2 stundas.

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

6.2  Tautas maratons 22 KM :

-Starts 13:00. 

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trasē izvietoti dzirdināšanas punkti 

-Distances veikšanas laika limits 3 stundas. 

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

6.3 Bērnu slēpojums

– Starts 11:00 

-Notiek sacensību starta/finiša zonā.

6.4 SLĒPOŠANAS maratons 44KM :

-Starts 13:00. 

-Trase marķēta šķēršļotā apvidū.

-Trasē izvietoti dzirdināšanas  punkti. 

-Distances veikšanas laika limits 6 stundas. 

-Slēpošana notiek brīvajā stilā.

7.Reģistrācijas maksa

7.1 Lai reģistrētos Apkārt Alaukstam 2024, dalībniekam jāveic reģistrācijas maksa:

Dalības maksa www.alauksts.lv

7.2  Bērnu slēpojums 24.02.2024

 • līdz 15.01.2024 = 5 EUR
 • no 16.01.2024 – 11.02.2024 = 7 EUR  
 • 12.02.2024 – 21.02.2024 = 9 EUR
 • Sacensību dienā = 20 EUR

7.3 Veselības slēpojums 7KM 24.02.2024

 • līdz 15.01.2024 = 8 EUR
 • no 16.01.2024 -11.02.2024 = 10 EUR
 • 12.02.2024 – 21.02.2024 = 15 EUR
 • Sacensību dienā = 25 EUR

7.4  Tautas slēpojums 22 KM 24.02.2024

 • līdz 15.01.2024 = 15 EUR
 • no 16.01.2024- 11.02.2024 = 20 EUR
 • 12.02.2024 – 21.02.2024 = 25 EUR
 • Sacensību dienā = 35 EUR
 • Ar EuroLoppet pasi 15 EUR

7.5 Slēpošanas maratons 44 KM (no 18.g.v) 24.02.2024

 • līdz 15.01.2024= 15 EUR
 • no 16.01.2024- 11.02.2024 = 20 EUR
 • 12.02.2024 – 21.02.2024 = 25 EUR
 • Sacensību dienā = 35 EUR
 • Ar EuroLoppet pasi = 15 EUR

7.6 V I P Premium – 50 EUR (līdz 18.02.2024)

8. Reģistrācijas maksā iekļauts:

-tējas punkti distancē un pēc finiša;

-nomarķētas un sagatavotas trases;

-personisko mantu uzglabāšana sacensību vietā;

-dalībnieka numurs;

-autostāvvieta;

-rezultātu nodrošināšana;

-balvas uzvarētājiem;

– fotogrāfijas un video  www.alauksts.lv;

9. Dalībniekiem līdz 18.02.2024 iespējams iegādāties VIP Premium dalībnieka paketi:

-Personalizēts VIP dalībnieka numurs – ar savu vārdu, uzvārdu vai komandas nosaukumu;

-VIP autostāvvieta;

-Pēdējā brīža VIP numura izņemšana – ārpus rindas VIP reģistrācijas teltī un iespēja startā ierasties 15 min pirms maratona sākuma;

-VIP maratona koridors (Nr.2.);

-VIP apsargāta mantu glabātuve;

10. Ja distanču slēpošanas maratons tiek atceltas nepārvaramās varas (nepietiekams sniega daudzums, gaisa temperatūra pārsniedz pieļaujamo normu) dēļ, tad dalības maksa tiek pārcelta reģistrācijai nākamā gada slēpošanas maratonā ’’ Apkārt Alaukstam’’ 2025.

11. Dalības pārcelšana

11.1 Dalībniekam ir tiesības nepiedalīties Alauksts 2024 un pārcelt reģistrācijas maksu uz ”Apkārt Alaukstam” 2025:

11.2 Paziņojot par to organizatoram ne vēlāk kā līdz 15.02.2024, uzrakstot elektronisku iesniegumu brīvā formā un nosūtot to uz [email protected] ar norādi “Par dalības pārcelšanu”.  Dalības maksa no reģistrācijas gada tiek pārcelta maksimāli 2 reizes pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas.

11.3 Iesniegums, kas tiks saņemts pēc 16.02.2024 netiks uzskatīts par spēkā esošu un iemaksātā dalības maksa netiks pārcelta reģistrācijai 2025.gada slēpošanas maratonam.

12. Slēpošanas maratona atcelšana

12.1 Ja maratons tiek atcelts sakarā ar (Force Majeure) vai sniega trūkuma dēļ, sacensību dalībnieka reģistrācijas pārcelšana un reģistrācijas maksas atgriešana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un tiesībām, kuras regulē organizators un kuras paredz, ka organizatoram ir tiesības iemaksāto reģistrācijas maksu izmantot dalībnieka izmaksu segšanai un apmaksai sacensību dienā.

12.2 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona pārcelšanu 120 stundas iepriekš.

12.3 Organizators, Sporta klubs Alauksts, paziņo par slēpošanas maratona atcelšanu 72 stundas iepriekš.

12.4 Pārcelšanas gadījumā : visa iemaksātā dalības maksa 100 % tiek pārcelta uz citu slēpojuma noteikto datumu.

12.5 Atcelšanas gadījumā : 100 % no iemaksātās iemaksātās reģistrācijas maksas tiek pārceltas dalībai ‘’Apkārt Alaukstam’’ 2025

12.6 Ja dalībnieks nepiekrīt punktam 12.4., viņam ir iespēja saņemt 70% no iemaksātās dalības maksas nosūtot pieprasījumu brīvā formā uz [email protected] 10 dienas pēc nenotikušā maratona. 70% no dalības maksas tiks atgriezta 10 dienu laikā kopš saņemšanas brīža.

12.7 Par Force Majeure  tiek uzskatīts jebkurš neparedzams notikums, kuru organizatoram nav iespējams ietekmēt un kontrolēt, piemēram, laika apstākļi, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, (sniega) vētra, lietus gāzes vai jebkuru citas dabas katastrofas).

12.8 Ja puses nespēj panākt vienošanos, nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem LR tiesā.

13.Dalībnieka atbildība

13.1 Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, starta numuri ir jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes  pirms distances starta.

13.2 Dalībniekiem, kuri reģistrējas sacensību dienā uz vietas, starta numurus jāizņem ne vēlāk kā  30 min pirms  distances starta.

13.3 Numurs jāpiestiprina virs apģērba uz krūtīm , lai tas būtu skaidri saskatāms visā distances garumā.

13.4 Izsniegtā speciālā laika mērīšanas un rezultāta noteikšanas ierīces čips (ja, tādus piemēro organizators), jāpiestiprina pie labās kājas virs potītes.

13.5 Pēc finiša nekavējoties čips jānodod (to noņems slēpojumu apkalpojošie speciālisti). Par nenodotu čipu tiek piemērots sods 30 € apmērā.

13.6 Organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas dodas distancē bez reģistrācijas un par kuriem nav saņemta organizatoru piekrišanu.

13.7 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

13.8 Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jānorāda nepieciešamie dati, tajā skaistā pareizs personas kods, adrese, dzimšanas dati un jāapliecina, ka tie ir precīzi un bez gramatikas kļūdām (uzrakstīti ar latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.

13.9 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai un ka ievēros sacensību nolikumu.

13.10 Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.

13.11 Atkritumi jāmet tiem paredzētajās vietās. Aizliegts piegružot apkārtējo vidi un mest atkritumus ārpus atkritumu novietnes vietām. Atkritumu konteineri distancēs ir izvietoti 10 m attālumā pirms un pēc katras dzirdināšanas vietas. Lūdzam ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi un, atbrīvojieties no atkritumiem (dzērienu pudeles, gēla caurules uc.), tos nemest mežā vaigrāvī, kur tos tīrīšanas apkalpei pēc maratona ir grūti atrast.

14.Starta vietu ieņemšana

14.1 Sacensību dalībnieku numuri tiek izsniegti ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus.

14.2 Vietas koridoros tiek piešķirtas ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus.

14.3 Koridorā Nr. 2. vietas ieņem organizatoru uzaicinātie dalībnieki.

14.4 Bērnu distancē dalībnieki vietas starta koridoros ieņem balstoties pēc dzimšanas gada.

14.5 Ja dalībnieks reģistrāciju veic uz vietas, tad vieta koridorā netiek piešķirta ņemot vērā iepriekšējā gada rezultāta.

14.6 Koridors pēc dalībnieku starta numuriem:

  1. 1-100
  2. 101-200
  3. 201-300
  4. 301-500
  5. 501- 700
  6. 701- 1000
  7. 1001-1500
  8. 1501-4000
  9. 4001-4300
  10. 4301-4600
  11. 4600

15. Aktivitātes maratona laikā

   • atraktīvs pasākuma vadītājs;
   • vērtīgas balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
   • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
   • slēpošanas inventāra sagatavošana;
   • operatīva informācija par slēpojuma norisi un rezultātu tablo;
  •  

16. Vecuma grupas

Bērnu maratons:

JZ01 2019.g. un jaunāki    – 500m STARTS pl.11:10 

JM01 2019.g. un jaunākas – 500m STARTS pl.11:10 

JZ0 2017-2018 g.v.  – 500m STARTS pl.11:10 

JM0 2017-2018 g.v. – 500m STARTS pl.11:10 

JZ1 2015 – 2016 g.v. – 500m STARTS pl.11:10 

JM1 2015 – 2016 g.v. – 500m STARTS pl.11:10 

JZ2 2013 – 2014 g.v. – 1 KM STARTS pl.11:00

JM2 2013 – 2014 g.v. – 1 KM STARTS pl.11:00 

JZ3 2011 – 2012 g.v. – 1 KM STARTS pl.11:00

JM3 2011 – 2012 g.v. – 1 KM STARTS pl.11:00 

JZ4 2009 – 2010 g.v.- 7 KM STARTS pl.10:10 

JM4 2009 – 2010 g.v. – 7 KM STARTS pl.10:10 

JZ17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM STARTS pl.10:10 

JM17 2007 – 2008 g.v. – 7 KM STARTS pl.10:10 

Tautas maratons 22 KM:

Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikumu.

            TS SIEVIETES ( 5 vecuma grupas)   TM VĪRIEŠI (6 vecuma grupas)

TS18 2006 – un jaunākas (18- g.j.)     

TV18 2006 – un jaunāki (18- g.j.)

TS30 1985-2005 dzimšanas gads  (19-39g.)  

TV30 1985-2005 dzimšanas gads  (19-39g.)

TS45 1969-1984 dzimšanas gads  (40-55g.)

TV45 1969-1984  dzimšanas gads  (40-55g.)

TS60 1960-1968 dzimšanas gads   (56-64g.)

TV60 1960-1968  dzimšanas gads  (56-64.g.)

TS65 1954-1959 dzimšanas gads un vecākas (65-70.g)

TV65 1954-1959 dzimšanas gads un vecāki  (65-70.g.)

TV70 1953 un vecāki dzimšanas gadi (70+g.)

Vecuma limits: visi slēpotāji, kas dzimuši agrāk par 2006. gadu. Izņēmumi ir bērni:

 • kas saņēmuši trenera atļauju;
 • par kuriem pilnu atbildību uzņemas vecāki.

17. Veselības maratona 7 KM distancē netiek izdalītas vecuma grupas.

18. Balvas un to saņemšana;

19. Balvas Veselības maratona 7 KM distancē

– Piemiņas medaļas katram slēpotājam.

-Apbalvotas pirmās trīs vietas sieviešu/vīriešu klasē.

20. Balvas  Tautas slēpojuma 22 KM distancē:

20.1 Dalībnieki, kuri distanču slēpošanas maratonā Apkārt Alaukstam piedalās 10., 15., 20. un 25. reizi saņem  piemiņas medaļas (tiek skaitītas arī dalības no 44KM distances).

20.2 Kopvērtējuma uzvarētāji sieviešu un vīriešu klasē 

20.3 Katras vecuma grupas 1. vieta – balva un medaļa

20.4 Katras vecuma grupas 2. un 3. vieta – piemiņas balva un medaļa

20.5 Ātrākā Alauksta 22km Komanda 2024 – balva komandai, kuru rezultātu veido trīs ātrāko dalībnieku individuālie rezultāti (komandā jābūt vismaz 3 dalībniekiem).

21. SLĒPOŠANAS maratona 44 km distancē:

MS30 1985-2005 dzimšanas gads  (19-39 g.)

MV30 1985-2005 dzimšanas gads  (19-39 g.)

MS45 1969-1984 dzimšanas gads  (40-55 g.)

MV45 1969-1984  dzimšanas gads  (40-55 g.)

MS60 1968 dzimšanas gads un vecākas (56+g.v)

MV60 1968 dzimšanas gads un vecāki (56+g.v)

21.1 Katras vecuma grupas 1. vieta – balva un medaļa

21.2 Katras vecuma grupas 2. un 3. vieta – piemiņas balva un medaļa

21.3 Kopvērtējuma uzvarētāji sieviešu un vīriešu klasē

Ātrākā Alauksta 44 km Komanda 2024 – balva komandai, kuru rezultātu veido trīs ātrāko dalībnieku individuālie rezultāti (komandā jābūt vismaz 3 dalībniekiem).

23. piemiņas medaļas un balvas tiek izsniegtas vienīgi apbalvošanas laikā.

23.1 Ja dalībnieks nepiedalās apbalvošanā, tad piemiņas balvas  netiek izsniegtas.

24. Vispārējie noteikumi

24.1 Ja vienai personai kalendārā gada ietvaros balvu kopējā vērtība pārsniedz 142,28 Eur, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (24% apmērā) (likuma “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 9.panta 19. punkts). Nodokļu nomaksu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.

24.2 Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

24.3 Saņemot naudas balvas,sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, vadītāja apliecība).

24.4 Naudas balvas un piemiņas medaļas tiek izsniegtas vienīgi apbalvošanas laikā. Ja dalībnieks nepiedalās apbalvošanā, tad piemiņas balvas un naudas balvas viņam netiek izsniegtas.

24.5 Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.

24.6 Reģistrējoties, sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

24.7 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

24.8 Ja dalībnieks reģistrējoties norāda viltotus vai neprecīzus personas datus, tiek piemērota diskvalifikācija.

24.9 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

24.10 Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 2000 EUR.

24.11 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

24.12 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

24.13 Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.

24.14 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.

24.15 Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

24.16 Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min laikā pēc finiša, iemaksājot 50 EUR informācijas teltī.

24.17 Starta materiālu izdale notiek: Maratona centrā Maratona dienā reģistrācija starta/finiša zonā Alauksta ezera krastā, reģistrācijas teltī, katrai distancei beidzas 30 min h pirms starta.

24.18 Laika uzskaite tiek veikta ar elektronisko vai ar laika mikroshēmas, kas ir pareizi piestiprināts pie kreisās potītes (līdz 20 cm no zemes), no sākuma līdz beigām. Pēc finiša čips ir jānodod organizatoriem. Čipa nozaudēšanas gadījumā, lūdzam nekavējoties informēt sacensību biroju. Gadījumā, atsakoties no starta slēpojumā, čips ir jāatdod sacensību ofisā. Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par čipu no brīža tiek izsniegts līdz tas ir nodots finišam. Nozaudēšanas gadījumā vai neatgriežas mikroshēma, soda 30 €.

24.19 Lai nodrošinātu rezultātu, dalībnieka numuram jābūt skaidri saskatāmam visu distances laiku.

24.20 Provizatoriskie rezultāti tiks regulāri atjaunināti info dēlī finiša zonā un internetā mājas lapā alauksts.lv. Oficiālie rezultāti tiks publicēti 26.02.2024 www.alauksts.lv.

24.21 Dalībniekam jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Auto novietošana un apstāšanās atļauta netraucējot citiem transporta līdzekļiem.

24.22 Medicīnisko palīdzību nodrošina Vecpiebalgas doktorāts sadarbībā ar Ātrās Palīdzības dienestu. Ja pamaniet dalībnieku, kuram nepieciešama palīdzība, mēģiniet palīdzēt un informējiet sacensību organizatorus vai zvaniet 112.

24.23 Protesta iesniegšanas noteikumi un nosacījumi attiecībā uz konkurentiem, kas piedalās saskaņā ar FIS noteikumiem (393. punkts).

24.24 Visi protesti, kas saistīti ar organizāciju, risina sacensību žūrija: (1) Galvenais sacensību tiesnesis, (2) Sacensību delegāts-Egils Johansons, (3) Apkārt Alaukstam sacensību vadītājs -Aivars Avens. Citus neparedzētos gadījumus vērtē organizatoru komiteja.

25. Informācija par maratonu

25.1 Visa dalībniekiem saistošā organizatoru informācija par Apkārt Alaukstam norisi tiek publicēta oficiālajā mājas lapā www.alauksts.lv.

25.2 Par aktualitātēm un izmaiņām plānotajā pasākuma norisē organizatori iespēju robežās informē ar publisku paziņojumu palīdzību, nosūtot to mediju pārstāvjiem, publicējot attiecīgo informāciju savu sociālo tīklu kontos, kā arī nosūtot elektronisku paziņojumu visiem 2024.gada reģistrētajiem dalībniekiem.

26. Izmaiņas sacensību nolikumā

26.1 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību.

26.2 Papildus informācija: WWW.ALAUKSTS.LV  vai pa tālruni +371 22013324 (Uvis Avens), elektroniski [email protected]

Organizē: 

Nosaukums: ALAUKSTS SPORTA KLUBS

Reģ. Nr. LV40008108605

Norēķinu konts: LVL LV26HABA0551016006877

Banka: AS SWEDBANKA SWIFT:HABALV22

E-pasts: [email protected]

Mob:+371 22 01 33 24

Atbalsta: