PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Biedrība Sporta klubs Alauksts kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Šī Privātuma politika paredzēta sacensību dalībnieku personas datu aizsardzībai un privātuma tiesību nodrošināšanai. Tā paskaidro, kādos nolūkos, kā un kādi dalībnieku dati tiek iegūti, kā tie tiek izmatoti un apstrādāti.

Datu pārzinis ir:

Sporta Klubs Alauksts Biedrība

Sacensību dalībnieka personas dati

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām un šai Privātuma politikai. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, pilsētu,epastu,telefona numuru un izvēlēto distanci. Citi dati – komanda ,FIS kods utt, iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. 

Starta saraksts, sacensību rezultāti un balvas

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu [email protected]. Šajā gadījumā dalībnieks visos publiski redzamajos sarakstos tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

Foto un video

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.alauksts.lv Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieka tiesības

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir tiesības pieprasīt informāciju, veikt labojumus vai lūgt dzēst savas personas datus. Visi pieprasījumi saistībā ar personas datiem jāsūta uz e-pastu [email protected]

Dalībnieku datu bāze jaunumu saņemšanai

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, telefona numuru ,tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. Pasākuma organizators var informēt dalībniekus par pasākuma izmaiņām.

Citu personu dati, kas var tikt apstrādāti

Trešās puses

Sporta klubs Alauksts Biedrība nepārdod, neizīrē un nenodod dalībnieku personisko informāciju trešajām pusēm.

Datu uzglabāšana

Personas dati tiek uzglabāti 20 gadus. Mājaslapā www.alauksts.lv tiek atspoguļoti sacensību rezultāti, kas publiski pieejami 20 gadus.